Projecten

Gemeente Noordwijk maakt zich sterk voor Beeldende Kunst in de openbare ruimte, met als uitgangspunt het masterplan ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte van Noordwijk- Meer dan de som der delen.’

Projectvoorstellen indienen kan via Gemeente Noordwijk, kijk hier voor meer informatie.

Projecten