Sint Jeroen

Noordwijk Binnen
Van Limburg Stirumstraat

Volgens de overlevering werd Sint Jeroen rond 800 als zoon van een voorname edelman in Schotland (of Ierland) geboren. Als jonge man koos hij echter voor een bestaan als priester. Samen met andere Benedictijner monniken stak hij de Noordzee over om op het vasteland het christendom te verkondigen. In 851 vestigde Jeroen zich als pastoor in Noordwijk. In augustus 856 werd Noordwijk tijdens een van hun plundertochten overvallen door de Noormannen. Jeroen werd hierbij gevangen genomen en gemarteld. De volgende dag eiste een hoofdman van de Noormannen dat Jeroen zijn geloof zou afzweren en aan de Germaanse goden zou offeren. Toen Jeroen dit weigerde, werd hij ter dood veroor­deeld en ont­hoofd.

Kunstenaar

onbekend 
tussenvoegsel

Jaartal plaatsing

1926

Type kunstwerk

Materiaal