Pickémonument

Noordwijk aan Zee
Picképlein

C.L.C.W. Pické, burgemeester van Noordwijk van 1866 tot 1885, wordt gezien als de stichter van de badplaats zoals we die nu kennen. Dit gedenkteken werd op het naar hem vernoemde Picképlein opgericht door Oswald Wenckebach, in opdracht van de gemeente. Het opschrift leest:

‘C.L.C.W. PICKE burgemeester van Noordwijk 1866-1885; stichter van de badplaats.’

 

 

Kunstenaar

Oswald 
Wenckebach

Jaartal plaatsing

1928

Type kunstwerk

Materiaal