De Redder

Noordwijk aan Zee
Koningin Wilhelmina boulevard

Waar anders dan op de boulevard hoort dit beeld van een uit zee komende redder met een schipbreukeling in zijn armen? Het beeld is een eerbetoon aan alle redders en in het bijzonder aan Hendrik Vink, Jan Cramer en Leendert Hellenberg die omkwamen bij de stranding van de KW47 op 24-11-1919. Het werk werd in opdracht van de gemeente ontworpen ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van de Koninklijke Noord en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij en onthuld door mevrouw K.Vink-Tilman, weduwe van Hendrik Vink.

Charlotte barones van Pallandt (1898-1997) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de twintigste eeuw. Meer dan zeventig jaar lang werkte zij in haar atelier in Noordwijk.

Kunstenaar

Charlotte 
van 
Pallandt

Jaartal plaatsing

1976

Type kunstwerk

Materiaal