BKOR Noordwijk

Gemeente Noordwijk zet zich in voor de zichtbaarheid, het behoud en de uitbreiding van Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). Kunst illustreert het karakter van Noordwijk: het verleden, het heden en de toekomst. In de openbare ruimte komt dit nog beter tot zijn recht. Deze kunst staat niet achter de muren van een museum maar is door iedereen te beleven, gewoon op straat of langs het strand.

Aanleiding voor het Noordwijkse BKOR-beleid is het  masterplan ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte van Noordwijk- Meer dan de som der delen’ waarin alle stappen en doelen op  het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte voor de komende tijd opgesteld zijn. Op dit moment bevindt het initiatief zich in de opstartende fase. Op de hoogte blijven kan via Instagram en Facebook, aanmelden voor de nieuwsbrief kan via het formulier onderaan deze pagina.